Διοικητικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΤσέλος Κωνσταντίνος22310-60105ktselos@teilam.gr
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
και Πρωτοκόλλου
Μπάτσαρη Βασιλική
(Προϊσταμένη)
Βελλής Νικόλαος
Παπαναστασίου Παναγιώτης

Καρβέλη Γεωργία
Ρέλλιας Δημήτριος

22310-60108
22310-60152
22310-60201

22310-60300
22310-60300

vmpatsari@teilam.gr
vbelis@teilam.gr


Τμήμα ΠροσωπικούΣαρρής Θεμιστοκλής
(Προϊστάμενος)
Αγγελή Παναγιώτα
Αλεξίου Ζαχαρούλα

22310-60104
22310-60145
22310-60143

sarristhemis@teilam.gr
pagelli@teilam.gr
zalexiou@teilam.gr
Τμήμα Συλλογικών &
Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών
Ματσούκα Κωνσταντίνα
(Προϊσταμένη)

22310-60116

kmatsouka@teilam.gr
Τμ. Σπουδών Πρακτικής Άσκησης
Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας
Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών &
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.)
Σπυρόπουλος Δημήτριος
(Προϊστάμενος)
Καραχρήστου Παρασκευή

22310-60156
22310-60109

dspiropoulos@teilam.gr
karachristou@teilam.gr
Τμήμα Μισθοδοσίας & Αποζημιώσεων
Προμηθειών Περιουσίας
Σπυροπούλου Δήμητρα
(Προϊσταμένη)
Κατσικονούρης Χρήστος
Γάκης Δημήτριος
Καραγεώργου Ευαγγελία

22310-60160
22310-60107
22310-60157
22310-60158

ds@teilam.gr
katsikonouris@teilam.gr
dgakis@teilam.gr
ekarag@teilam.gr

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσίων

Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΑγγελής Αθανάσιος22310-60110agelis@teilam.gr
Τμήμα ΠληροφορικήςΚαπερώνη Βαρβάρα22310-60233bkaperoni@teilam.gr
Τμήμα Μελετών - Κατασκευών
Τμήμα ΣυντήρησηςΛελετζής Αθανάσιος
Μελάκος Δημήτριος
22310-60115
22310-60173
alelentzis@teilam.gr
dmelakos@teilam.gr

Αυτοτελή Τμήματα

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών ΣχέσεωνΠαναγιωτόπουλος Σπύρος
(Προϊστάμενος)

22310-60119

spanagiotopoulos@teilam.gr
Τμήμα Εκδόσεων και ΒιβλιοθήκηςΑνδρίτσου Δήμητρα
(Προϊσταμένη)
Καραμήτσος Σπυρίδων
Γκόγια Ευαγγελία

22310-60173
22310-60173
22310-60172

dandritsou@teilam.gr
skaramitros@teilam.gr
gogeua@teilam.gr
Τμήμα Ερευνητικών ΠρογραμμάτωνΚαραγιάννης Θωμάς
(Προϊστάμενος)
Κοκκίνου Αγλαϊα
Μπέλεχα Χαρούλα
Χουρδάκη Αικατερίνη

22310-60123
22310-60125
22310-60160
22310-60247

tkaragiannis@teilam.gr
ak@teilam.gr
cmpelexa@teilam.gr
Τμήμα Περίθαλψης &
Κοινωνικής Μέριμνας
Γραμματεία Προέδρου - Αντιπροέδρου
Γενικού Γραμματέα
Καπράνα Κωνσταντίνα
(Προϊσταμένη)

22310-60212

kkaprana@teilam.gr
Γραμματεία ΣχολήςΣ.Τ.Ε.Φ.
Κιούση Φωτεινή
Σ.Ε.Υ.Π.
Κυροχρήστος Νικόλαος

22310-60209

22310-60141

fkiousi@teilam.gr

nkiroxristos@teilam.gr
Γραμματεία Τμήματος
Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Λιτοσελίτης Δημήτριος
(Προϊστάμενος)
Δημουλάς Χρήστος
Βάρσου Ελένη

22310-60169
22310-60167
22310-60168


cdimoulas@teilam.gr
evarsou@teilam.gr
Γραμματεία Τμήματος ΗλεκτρονικήςΦυσέκη Ζωή
(Προϊσταμένη)
Αθανασιάδης Αθανάσιος

22310-60122
22310-60139

zfiseki@teilam.gr
athanasiadis@teilam.gr
Γραμματεία Τμήματος ΗλεκτρολογίαςΧαλδούπης Γεώργιος
(Προϊστάμενος)
Μανδάλου Κωνσταντίνα
Καλαντζή Γεωργία

22310-60127
22310-60219

xald@teilam.gr kmandalou@teilam.gr
Γραμματεία Τμήματος ΦυσικοθεραπείαςΣάλτα Φωτεινή
(Προϊσταμένη)
Τσιλαλής Δημήτριος

22310-60176
22310-60177

fsalta@teilam.gr
dtsilalis@teilam.gr
Γραμματεία Τμήματος ΝοσηλευτικήςΓαλάνη Ιουλία
(Προϊσταμένη)
Μπάφα Γεωργία
Κωστή Ελένη

22310-60142
22310-60198

igalani@teilam.gr
gmpafa@teilam.gr
ekosti@teilam.gr
Γραμματεία Κέντρου Ξένων Γλωσσών &
Φυσικής Αγωγής
Τζεβελέκου Ευγενία
(Προϊσταμένη)

22310-60215

tzevelekou@teilam.gr
Γραμματεία Τμήματος Εμπορίας &
Διαφήμισης ('Αμφισσα)
Λύτρα Αργυρούλα
(Προϊσταμένη)
Μαξούτη Δήμητρα
Καραγεώργου Δήμητρα

Ταλάντης Δημήτριος
Ζώτου Βαλεντίνη
Σάρκος Κων/νος

22650-72268
22310-60285
22310-60289

arlytra@teilam.gr
Γραμματεία Τμήματος Δασοπονίας &
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
(Καρπενήσι)
22370-25668
22310-60286