Χ

Χαλδούπης ΓεώργιοςΔιοικητικός Υπάλληλος
22310-60127
xald@teilam.gr
Χουρδάκη Αικατερίνη Διοικητικός Υπάλληλος
22310-60
tsitsipis@teilam.gr