Σ

Σακελλάρη Βασιλική
Καθηγήτρια
22310-60147
vsakellari@teilam.gr
Σαραντάκος ΣταύροςΚαθηγητής
22310-60183
ssar@teilam.gr
Σαγιάς Κων/νοςΕιδικό Τεχνικό Προσωπικό
22310-60229
ksagias@teilam.gr
Σακελλάρης Κων/νος Καθηγητής Εφαρμογών
22310-60
ksakellaris@teilam.gr
Σάλτα ΦωτεινήΔιοικητικός Υπάλληλος
22310-60176
fsalta@teilam.gr
Σαράφης Παύλος Καθηγητής Εφαρμογών
22310-60241
psarafis@teilam.gr
Σάρκος Κων/νος Διοικητικός Υπάλληλος
22310-60
Σαρρής ΘεμιστοκλήςΔιοικητικός Υπάλληλος
22310-60104
sarristhemis@teilam.gr
Σιαμάγκα Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια
22310-60210
esiamaga@teilam.gr
Σιαφάκας Ηλίας Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
22310-60
isiafakas@teilam.gr
Σίμος Χρήστος Καθηγητής Εφαρμογών
22310-60306
simos@teilam.gr
Σούρλης Κωνσταντίνος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
22310-60153
ksourlis@teilam.gr
Σπανός Σάββας Καθηγητής Εφαρμογών
22310-60
sspanos@teilam.gr
Σπυροπούλου Δήμητρα Διοικητικός Υπάλληλος
22310-60273
ds@teilam.gr
Σπυρόπουλος Δημήτριος Διοικητικός Υπάλληλος
22310-60156
dspiropoulos@teilam.gr
Στεργιοπούλου Ευσταθία Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
22310-60243
estergiopoulou@teilam.gr
Στριμπάκος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής
22310-60203
nikstrimp@teilam.gr