Ζ

Ζάρπας Αθανάσιος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
22310-60202
azarpas@teilam.gr
Ζαρίκας Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής
22310-60265
vzarikas@teilam.gr
Ζυγούρης ΠαναγιώτηςΕπίκουρος Καθηγητής
22310-60204
panzygouris@teilam.gr
Ζώτου Βαλεντίνη Διοικητικός Υπάλληλος
22310-60