Δ

Δαμιανίδου Λουϊζα Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
22310-60242
ldamianidou@teilam.gr
Δανιήλ Γρηγόριος Καθηγητής Εφαρμογών
22310-60
daniil@teilam.gr
Δασκαλόπουλος Γεώργιος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
22310-60240
bdaskalopoulou@teilam.gr
Δελτσίδου Άννα Επίκουρη Καθηγήτρια
22310-60288
deltsidou@teilam.gr
Δημόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
22310-60207
pdimopoulos@teilam.gr
Δημουλάς Χρήστος Διοικητικός Υπάλληλος
22310-60167
cdimoulas@teilam.gr
Δουλγέρης ΓεώργιοςΚαθηγητής Εφαρμογών
22310-60130
gdulgeris@teilam.gr